O nás

Kdo jsme

Tábornický oddíl ORION je sdružení chlapců a děvčat, kteří pod vedením zkušených instruktorů vyvíjejí všestrannou činnost s důrazem na poznávání přírody a budování vztahu k přírodě, ale také na vytváření příjemného, kamarádského prostředí s dobrými mezilidskými vztahy. Je otevřený všem, kteří chtějí najít partu dobrých kamarádů, zažít společná dobrodružství, hry, soutěžení a dle svého věku a schopností se podílet na plánování a rozhodování v oddílovém kolektivu.

Věkové skupiny

Oddíl sdružuje děti již od předškolního věku. S ohledem na charakteristické zájmy a schopnosti dětí v závislosti na věku se členové schází ve skupinách svých vrstevníků. Oddíl je rozdělen na tři věkové skupiny, jejichž hranice se částečně prolínají:

Mláďata od 5 do 8 let
Vlčata od 8 do 10 let
Rangers od 10 let

Činnost mláďat je hravá, zaměřená především na chápání a dodržování pravidel a soužití v kolektivu. Vlčata uplatňují větší soutěživost a rozvíjí se spolupráce. Rangers, kde se od určitého věku očekává míra zodpovědnosti, se pak zaměřují na samostatnost, pomoc mladším, spolupráci na přípravě programu nebo samotnou organizaci programu.

Naše principy

Oddíl upřednostňuje pobyt v přírodě a zdravé pohybové aktivity, a to i na pravidelných schůzkách. Počasí není překážkou, když jsme na ně připraveni.

Na vztazích v kolektivu záleží. Nemusí si být všichni sympatičtí, ale naučme se druhé respektovat, a když můžeme, pomáhejme si.

Žádná společná činnost nemá smysl, nedodržují-li se pravidla. Pro život v kolektivu kamarádů to platí dvojnásob.

Oficiality

Oddíl ORION je pobočným spolkem Asociace turistických oddílů mládeže ČR.

Úplný název:
Asociace turistických oddílů mládeže ČR,
TOM 19108 ORION Hlučín

Adresa:
Na Závodí 1468
Hlučín (PSČ 748 01)

IČ: 706 30 291

Oddíl je vedený pod spisovou značkou L 41365 u Městského soudu v Praze.