Kdo jsme?

Veselí lidé jdoucí po poli

Tábornický oddíl ORION je sdružení chlapců a děvčat, kteří pod vedením zkušených instruktorů vyvíjejí všestrannou činnost s důrazem na poznávání přírody a budování vztahu k přírodě, ale také na vytváření příjemného, kamarádského prostředí s dobrými mezilidskými vztahy. Je otevřený všem, kteří chtějí najít partu dobrých kamarádů, zažít společná dobrodružství, hry, soutěžení a dle svého věku a schopností se podílet na plánování a rozhodování v oddílovém kolektivu.


Aktuality

Výpravy v květnu

Ikona kalendáře 28. 04. 2022

O víkendu 7. - 8. května se budou konat dvě výpravy současně, podle věkových skupin.

Časy schůzek

  • Mláďata + vlčata (5-10 let) - pondělí 16:00
  • Rangers (10+) - úterý 16:30

Plán výprav

22.12.2021Vánoční schůzka 2021
4.-6.2.2022Klokočov
25.-27.2.2022Kaménka
25.-27.3.2022Stříbrné Hory
14.-18.4.2022Meleček
6.-8.5.2022Přespání v klubovně + Údolí Sýčků (bližší info)
27.-29.5.2022Soutěžení ŠTÍT (Valšov)
15.-17.7.2022Stavba táborové základny
18.7.-6.8.2022Tábor 2022
7.8.2022Bourání táborové základny