Tábornický oddíl
ORION

Kdo jsme?

Veselí lidé jdoucí po poli

Tábornický oddíl ORION je sdružení chlapců a děvčat, kteří pod vedením zkušených instruktorů vyvíjejí všestrannou činnost s důrazem na poznávání přírody a budování vztahu k přírodě, ale také na vytváření příjemného, kamarádského prostředí s dobrými mezilidskými vztahy. Je otevřený všem, kteří chtějí najít partu dobrých kamarádů, zažít společná dobrodružství, hry, soutěžení a dle svého věku a schopností se podílet na plánování a rozhodování v oddílovém kolektivu.


Aktuality

Orion uklízí Česko

Ikona kalendáře 02. 04. 2023

Letos se jako každý rok oddíl Orion zapojil do celostátní akce Ukliďme Česko. Pro úklid jsme si vybrali les v okolí chaty v Kravím dole, kterou spravujeme, a svah za ní. Přestože nám počasí ze začátku moc nepřálo, sesbírali jsme celkem 5 pytlů a 2 kbelíky odpadu.

» číst více

498. Krásná

Ikona kalendáře 26. 03. 2023

Výprava pro celý oddíl o velikonočních prázdninách 7.4. - 10.4. místo původně plánovaného Melečku

» číst více

Časy schůzek

  • Mláďata + vlčata (5-10 let) - pondělí, středa 16:00
  • Rangers (10+) - úterý 16:30