Tábornický oddíl
ORION

Kdo jsme?

Veselí lidé jdoucí po poli

Tábornický oddíl ORION je sdružení chlapců a děvčat, kteří pod vedením zkušených instruktorů vyvíjejí všestrannou činnost s důrazem na poznávání přírody a budování vztahu k přírodě, ale také na vytváření příjemného, kamarádského prostředí s dobrými mezilidskými vztahy. Je otevřený všem, kteří chtějí najít partu dobrých kamarádů, zažít společná dobrodružství, hry, soutěžení a dle svého věku a schopností se podílet na plánování a rozhodování v oddílovém kolektivu.


Aktuality

Časy schůzek

  • Mláďata + vlčata (5-10 let) - pondělí, středa 16:00
  • Rangers (10+) - úterý 16:30

Plán výprav

Stavba táborové základny

19. 7. 2024 - 21. 7. 2024

510. Tábor 2024

21. 7. 2024 - 9. 8. 2024 nejbližší

Bourání táborové základny

9. 8. 2024 - 11. 8. 2024
➤ Zobrazit vše