Chata Kraví důl

Ubytování

Chata je dvoupodlažní, přičemž zděné přízemní patro je dlouhodobě nevyužívatelné.

Horní – dřevěné patro se sestává ze tří ložnic o rozměrech 4 × 4 metry. Ve dvou ložnicích jsou dřevěné palandy po 10 místech na spaní, třetí ložnice, která je propojena s klubovnou, disponuje 12 místy na spaní na palandách. Palandy nejsou vybaveny matracemi – vlastní karimatky a spacáky jsou nutné.

Klubovna, která je propojena se třetí ložnicí, má rozměry 4 × 6 m a v současnosti slouží zároveň i jako kuchyňka. Vzhledem k rozměrům je klubovna limitujícím prvkem kapacity chaty, a to zejména v zimním období, kdy se nedá dlouhodobě přebývat venku.

Uspořádání ubytovacího patra

Hygiena

V chatě není vodovod. Na mytí se podle situace využívá voda donášená ze studánky (20 m), potůčku, není-li vyschlý, nebo z řeky, není-li kalná po přívalových deštích. V krajním případě je možné požádat o užitkovou vodu ze sousedovy studny (chata č. ev. 28).

Dvě latriny se nacházejí za chatou.

Kuchyňka

V současnosti se k vaření využívá prostor klubovny.

K dispozici jsou: 2 dvouplotýnkové vařiče na 2 kg PB, 3 hrnce – 8 l, 14,5 l a 17 l, 2× pánev, naběračky, nože, vařečky, prkýnka, škrabky, cedníky, hrnec k ohřívání užitkové vody, lavory na nádobí.

Pitná voda

V místě není zdroj pitné vody, pokud není suchý rok, využívá se voda ze studánky po převaření. V zimních měsících, kdy je pumpa na studánce demontovaná, lze vodu nabírat čistým ešusem nebo náběrkou – klíče od poklopu jsou k dispozici u souseda (chata č. ev. 28).

Pozor! Přímo u studánky je mytí zakázáno kvůli ochraně zdroje vody.

V chatě jsou dva 25litrové barely na pitnou vodu a dva 30litrové barely na vodu užitkovou, prosíme nezaměňovat s barely na vodu pitnou!

Osvětlení

Ke svícení slouží provizorní LED svítidla, napájená autobateriemi. Svícení otevřeným plamenem (svíčky) je v chatě zakázáno!

Topení

Všechny místnosti jsou vybaveny kamny, topí se dřevem. Do venkovní teploty -8 °C lze v chatě dosáhnout běžného tepelného komfortu.

Klíče

Po dohodě se správcem je předán jeden klíč, který odemyká latriny + mříž do přízemní části chaty, kde se na věšáku nachází klíče od obytných místností v patře. Pozor – většina visacích zámků je zacvakávacích! Dříve, než zámek zacvaknete, přesvědčte se, že máte klíč v dosahu (mimo zamykaný prostor).

Popis cesty k chatě

Kdo chce na chatu dorazit pěšky nebo na kole z Hlučína, Ostravy-Třebovic či jiného směru, si stanoví trasu dle svých představ. Standardní přístupová cesta vede k chatě z Bobrovníků od zastávky autobusové linky č. 34 (DPO), vzdálenost 1,8 km, cca 25 min pěšky.

Mapa cesty k chatě

Další informace

Přístup k řece pro účely mytí a nabírání vody je upraven panelem (od chaty šikmo, ve směru toku, 40 m).

Ohniště se nachází vedle chaty, lavičky jsou v přízemí vedle věšáků na klíče. V současnosti je u ohniště hromada klacků z těžby, které je třeba využít přednostně. Pokud se přesto rozhodnete snášet další dříví, nestahujte jej přes porost ve svahu.

Svah za chatou je od roku 2015 zalesňován po těžbě přestárlých stromů. Bohužel od stejného roku vládne suché období a stromky v břidlicovém srázu neustále usychají nebo je decimují srnci (proto jsou tam kůly). Zejména malé děti rády kloužou ze svahu a při cestě nahoru se nejen „stébla chytají“, čímž stav porostu dále zhoršují.

V místě je zvykem, že si chataři opečovávají pás trávníku před svou chatou směrem k řece. My takto obhospodařujeme a využíváme úsek od studánky až po sousední chatu. Chataři z pozemků za studánkou parkují pod ní s tím, že s kosením částečně vypomáhají. Budete-li na hry potřebovat prostor před dalšími chatami, je vhodné se předtím domluvit.

V přízemí, které se desetiletí neudržovalo, v současnosti probíhají postupné stavební úpravy. Berte spodní místnost jako staveniště a používejte ji pouze v míře nezbytné, např. k odložení kol apod.