Členské příspěvky na rok 2022/23

Ikona kalendáře 13. 10. 2022

Říjen je měsícem výběru členských příspěvků. Pro školní rok 2022/23 je výše členského příspěvku stanovena na 600 Kč. Neaktivní členové (nezúčastňují se pravidelné činnosti), kteří jsou ochotni si udržovat formální členství a příležitostně se tak připojovat k oddílu, mohou zaplatit snížený příspěvek 200 Kč, za předpokladu, že jsou žáky nebo studenty či jinak nevýdělečnými. Neaktivní členové jsou registrováni jen po linii Asociace TOM ČR, nikoli KČT. Členské příspěvky jsou do konce kalendářního roku splatné pouze v hotovosti.

Sdílejte článek: