Kdo jsme?

Veselí lidé jdoucí po poli

Tábornický oddíl ORION je sdružení chlapců a děvčat, kteří pod vedením zkušených instruktorů vyvíjejí všestrannou činnost s důrazem na poznávání přírody a budování vztahu k přírodě, ale také na vytváření příjemného, kamarádského prostředí s dobrými mezilidskými vztahy. Je otevřený všem, kteří chtějí najít partu dobrých kamarádů, zažít společná dobrodružství, hry, soutěžení a dle svého věku a schopností se podílet na plánování a rozhodování v oddílovém kolektivu.


Aktuality

Závěrečná schůzka

Ikona kalendáře 24. 06. 2021

V pondělí 28. 6. se v čase 16:00 - 18:00 v klubovně uskuteční celooddílová závěrečná schůzka. O prázdninách se schůzky nekonají. Pro další školní rok budou termíny schůzek vypsány v září.

484. Valšov 4.-6. 6. 2021

Ikona kalendáře 28. 05. 2021

Táboření pod stany pro celý oddíl včetně mláďat. Vzhledem k tomu, že se jedná o první výpravu po mnohaměsíčním omezení činnosti, bude původně plánovaný soutěžní program změněn na rekreačně-oddechový.

Plán výprav

4.-6.6.2021Soutěžení Štít Orionu 2021 - Valšov
16.-18.7.2021Předvoj - stavba táborové základny
19.7.-7.8.2021Tábor 2021
do 8.8.2021Bourání táborové základny