ORION

Tábornický oddíl v Hlučíně
Login:
Heslo:

Kdo jsme
Tábornický oddíl ORION je sdružení chlapců a děvčat, kteří pod vedením zkušených instruktorů vyvíjejí všestrannou činnost s důrazem na poznávání přírody a budování vztahu k přírodě, ale také na vytváření příjemného, kamarádského prostředí s dobrými mezilidskými vztahy. Je otevřený všem, kteří chtějí najít partu dobrých kamarádů, zažít společná dobrodružství, hry, soutěžení a podílet se na plánování a rozhodování ve své družině.

Oddíl ORION je členem Asociace turistických oddílů mládeže ČR a Klubu českých turistů.
 
Nahoru

Kdo nás vede

Oddíl vede stálá parta vedoucích. Ti se rekrutují z řad nejschopnějších členů, kteří v oddíle vyrostli od dětství, nebo z řad aktivních rodičů. Angažování dospělých osob s neznámou minulostí je v ORIONU vyloučeno!

Do organizace a vedení činností v klubovně (schůzky družin) jsou zapojeni samotní táborníci dle svých schopností, zodpovědnosti a přirozené autority.

Nahoru

Co se u nás dělá

Většina členů se těší, že se na schůzkách vyřádí při hrách, porazí někoho v soutěžích nebo prostě prožijí něco zajímavého s kamarády. Zkušení organizátoři však hravou formou sledují další cíle: zvyšování fyzické zdatnosti, zdokonalení v manuálních dovednostech, získávání praktických znalostí (pobyt v přírodě, cestování, první pomoc…), posilování samostatnosti (sám si sbalit batoh, postavit stan, rozdělat oheň, zorientovat se v mapě…), ale i schopnost vycházet s ostatními lidmi, řešit drobné spory, umění poradit si v nezvyklých situacích.

Důležitou součástí činnosti jsou jednodenní i vícedenní víkendové výpravy jak samostatné družinové, tak společné oddílové. V létě jezdíme pod stany, v zimě využíváme různé chaty. Jednodenní výprava ale může mít i podobu návštěvy bazénu či zajímavé akce v okolí – záleží na nápadech a přání samotných členů a na fantazii vedoucích. Každoročně se nám také daří splout nějakou tu řeku. Pro mladší děti je program výprav zaměřen především na to, aby se důkladně vyřádily a hravou formou si osvojily základní tábornické dovednosti. Starší táborníci si většinou chtějí dát pořádně „do těla“, proto mívají na programu náročnější hry a zároveň se sami podílejí na organizaci a fungují jako rádci a vzor pro mladší – vždyť nejsnáze se učí nápodobou starších kamarádů!

Vrcholem celoročního oddílového dění je letní stanový tábor obvykle v trvání tří týdnů, kde máme dost času a prostoru, abychom si užili vše, co jsme si během roku vyzkoušeli „v malém“ na schůzkách a na výpravách.

Nahoru

Členění oddílu

V současné době je oddíl rozdělen na čtyři skupiny podle věku, přičemž každá skupina má schůzky s programem přizpůsobeným věku a zájmům členů:

SkupinaVěkSchůzky
MLÁĎATA6-8 let středa 16:00-18:00
VLČATA9-11 let pondělí 16:00-18:00
RANGERSod 12 let úterý 17:00-19:00
Pozn.: Některá starší Vlčata už mají schůzky s Rangers.
Věkovou hranici pro přechod z mladší (Benjamínci a Mláďata) do starší (Vlčata a Rangers) skupiny nebereme jako zákon, ale spíše jako doporučení. Každý člen sám cítí, zda si už troufne na větší samostatnost ve starší skupině, nebo mu ještě vyhovuje bezpečí hravé smečky mladších dětí.

Nahoru

Kdo se v ORIONu schází a kdo tam může chodit?

Do oddílu může vstoupit každý chlapec nebo děvče přibližně od pěti let věku, kteří zvládají základní sebeobsluhu, baví je pobyt a hry v přírodě a chtějí trávit čas v příjemném, kamarádském prostředí. Horní věková hranice pro vstup do ORIONU není nijak omezena.
Noví členové, kteří se s oddílem teprve seznamují, jsou NOVÁČCI. Po složení nováčkovské zkoušky, jejímž obsahem je základní znalost oddílu a nejdůležitějších tábornických dovedností (jak si sbalit batoh na výpravu, jak rozdělat oheň, morseovka, uzly, oddílové zákony) se nováček stává plnohodnotným ČLENEM s právem nosit oddílový kroj a účastnit se některých náročnějších akcí vyhrazených pouze členům. Očekává se od něj větší samostatnost, a také že bude svými zkušenostmi a radou pomáhat dalším nováčkům. Členové, kteří mají zájem postupovat dále v oddílové hierarchii, se mohou vypracovat na RÁDCE. Rádcové stojí v čele jednotlivých družin, připravují a řídí program družinových schůzek a podílejí se na rozhodování a organizaci v rámci oddílu. No a ti, kdo dosáhli dospělosti, a ještě se jim nechce ORION opustit, mohou posílit řady VEDOUCÍCH.

Nahoru h2>Kolik to stojí

Oddílové příspěvky v současné době činí 350,- Kč za školní rok a vybírají se vždy na začátku školního roku. Nově příchozí mohou první tři schůzky navštívit zcela nezávazně, pokud se pak rozhodnou v ORIONU zůstat, dostanou přihlášku k vyplnění a zaplatí členské příspěvky. Vstoupí-li nový člen v průběhu školního roku, je mu příspěvek přiměřeně snížen.

Nahoru

Kdy a kde nás najdete

Družinové schůzky se konají jednou týdně v klubovně Na Závodí 1468 (bývalé agitační středisko na Rovninách).
Schůzky Benjamínků a Mláďat (mladší děti přibližně 5-8 let) – středa 16:00 – 18:00 vede Lenka a Petra
schůzky mladších Vlčat (přibližně 8-10 let) - pondělí 15:30 - 17:30 vede Klára
schůzky starších Vlčat a Rangers (přibližně od 11 let) – úterý 17:30 – 19:30 vede Tučňák
Máte-li zájem zúčastnit se oddílové činnosti či se třeba jen nezávazně podívat, kontaktujte vedoucí, nebo nejlépe přijďte rovnou na některou z družinových schůzek.

Nahoru

Aktuality

Podrobné pokyny k chystaným výpravám dostávají členové družin na informačních letácích (informačkách) a mailem, základní informace jsou vyvěšeny také na tomto oddílovém webu a na facebooku (Orion Hlučín) Pokud vás cokoli zajímá, neváhejte se obrátit na vedoucí. Chcete-li dostávat informace mailem, napište na adresu oddílu a budete zařazeni do oddílového zasílacího seznamu. Stejný postup platí, pokud byste už raději žádné informace nedostávali

Nahoru

Pro rodiče

Ve svých řadách rádi uvítáme také nadšené rodiče, kteří by chtěli příležitostně či pravidelně pomáhat s chodem oddílu a třeba přitom i zavzpomínat na vlastní mládí prožité v podobné partě – vždyť pomocných rukou a dobrých lidí není nikdy dost.

Nahoru

Historie oddílu

Oddíl ORION vznikl 22.9.1981 rozštěpením turistického oddílu Stopa pionýrské skupiny při ZŠ Hlučín – Tyršova. Po roce došlo k úplnému oddělení ORIONu od této pionýrské skupiny, přičemž rozhodujícím impulsem byla možnost získání vlastní klubovny u hlučínského Svazarmu. Na základě této organizační změny oddíl musel přizpůsobit i své oficiální zaměření: stali se z nás „mladí obránci vlasti“. Začlenění do pionýrské organizace se však nešlo vyhnout, a po půl roce se tak oddíl stal i součástí pionýrské skupiny při ZŠ OKD.
Od samého začátku byla činnost oddílu inspirována romantikou táboření, kamarádství a čestného jednání. Mladí vedoucí měli svůj vzor v tehdy zakázaném skautingu, o kterém se dozvídali jen zprostředkovaně ze starých příruček, nebo kopírovali a přizpůsobovali si poznatky podobných (pionýrských) oddílů se skautskými kořeny. Zdaleka ne všechno se však osvědčilo. I zdánlivě bezvadné náměty a zlepšováky byly po vlastních zkušenostech vylepšovány a upravovány pro naše podmínky. Postupem let se tak vyvinul systém organizace a činnosti typický pro ORION.
Soumrak oddílové činnosti nastal po listopadu 1989. Svazarm jako organizace poplatná režimu se rozdrolil takřka ze dne na den a o dům s naší klubovnou se „postarali“ zlatokopové, kteří vyrabovali z bezprizorné budovy topení a vše, co bylo k něčemu použitelné. Oddíl se ocitl bez klubovny a živořil v časově i kapacitně omezených prostorách, dokud nebyly zprivatizovány. Poslední azyl jsme získali v Domě dětí a mládeže, psal se však rok 1993 a mládež se hrnula za jinými lákadly. Oddíl přerušil svou činnost a pouze skalní veteráni při různých příležitostech pořádali své srazy. Nová éra ORIONu se začala psát v létě roku 1998, kdy se sešli zájemci ochotní probudit spící oddíl. Za dočasné útočiště posloužily prostory DDM v Hlučíně, kde ORION zpočátku fungoval jako turistický kroužek. O rok později jsme získali klubovnu na ulici Dlouhoveské a organizačně jsme se začlenili do Asociace turistických oddílů mládeže ČR. Poslední změnou je stěhování do nové klubovny na Rovninách, které proběhlo v listopadu 2011. V roce 2014 ORION získal do svého správcovství základnu ATOM na Kravím dole (Bobrovníky). Díky stovkám odpracovaných hodin našich členů se původní ruina proměňuje v objekt, který může sloužit jako skutečná základna pro akce turistických a podobných oddílů mládeže z Moravskoslezského kraje i odjinud.

Nahoru