ORION
Tábornický oddíl v Hlučíně

Login:
Heslo:

Kronika tábornického oddílu Orion
Toto je první zkušební verze kroniky Orionu
Zatím zde moc zápisů není, ale budeme se znažit zde doplnit alespoň ty nejzajímavější zápisy z naší papírové kroniky, kterou máme v klubovně.
Ze sloupce nalevo si vyberte z kterého roku chcete zobrazit zápisy v kronice. Číslo v závorce udává počet zápisů v kronice v daném roce.